Kurz je určen pro studenty 4. ročníku prezenčního studia. Cílem je prohloubit znalosti metodiky marketingových výzkumů, ale zejména naučit se vyhodnocovat a interpretovat data z dotazníkových šetření, a to na úrovni deskriptivní statistiky i statistické indukce.