Obrazový slovník vizuální komunikace s komentářem. Debata o aplikacií obsahu slovníku vzhledem k rozsahu témat dizertačních prací.